חדשות ומבצעים
מבצעי סוףף עונההה שווים במחלקת הביגוד Puma Diadora Kappa ועוד..
 
וגם נעלי ריצה מקצועיות Puma ומגוון נעלי אופנה מבית Converse All Star 

 

תקנון

תקנון ביג ברנדס

מצ"ב מערכת מסחר אלקטרוני בדמות אתר אינטרנט המאפשרת ניהול והצגה וכן מכירה של מגוון מוצרי ספורט ומחשוב וכו´ ע"י חברת "ביג ברנדס בע"מ" (להלן: "החברה") במכירות רגילות .

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

1

כללי

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

1.1

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנתמוצרים במכירה רגילה ו\או קבוצתית מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

1.2

"לקוח" (הקונה / מזמין) - כל משתמש שברשותו דוא"ל ברשת האינטרנט ותושב ישראלי שברשותו כרטיס אשראי תקין שלאחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין רשאי לבצע פעולה של הזמנת מוצרים.

1.3

למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה בזירת המכירות, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי. אין לראות בחברה כמי שחבה באחריות.

2

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

2.1

ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בהמשך מופיע פירוט תכונות המוצר. הנתונים הנמסריםהנם באחריותו הבלעדית של המוכר, כוללמחירו של המוצר, המועדים בהם המוצר ניתן לרכישה בשיטתהמכירה הקבוצתית, תנאי התשלום והמשלוח.

2.2

על מנת להזמין מוצר במכירה מכירה רגילה,יש להירשם כלקוח במערכת ולמסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון. פרטים אלה ישמרו במערכת. בפעםהבאה שתיכנס לא תצטרך להקליד את כל פרטיך שנית, אלארק את כתובת הדוא"ל שסיפקת והסיסמא שבחרת.

2.3

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדיםמשפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. כמו כן, החברה תהא רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה והלקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

3

רישום והזמנה
בתחילה יש להירשם כלקוח במערכת. תהליך הרישום הנו חד פעמי והנו אחיד. באמצעות חשבון הלקוח תוכל לעקובאחר סטטוס הזמנות נוכחיות ורכישות היסטוריות שלך.

3.1

לאחר הרישום תקבל הודעה לדוא"ל שלך המאשרת את רישומו למערכת.

3.2

במידה ושכחת את סיסמתך, תוכל להשתמש ב"שחזור סיסמא" – אשר ישלח לדוא"ל שלך קישור. לחיצה עליו תאפשר לך לקבוע סיסמא חדשה.

3.3

לאחר שבוצעה ההזמנה של מכירה, יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא"ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד כי ההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת.כמו כן יוכל הלקוח לראות את פרטי ההזמנה גם דרך "חשבון הלקוח".

4

הזמנה משובשת

4.1

כדי שהחברה תוכל לספק את המוצר שהוזמן,צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הלקוח.

4.2

במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

4.3

לאחר ביצוע ההזמנה יקבל הלקוח העתק מההזמנה לדוא"ל שסיפק. אם לא קיבל הלקוח אישור המכיל אתפרטי ההזמנה, רצוי להתחבר דרך חשבון הלקוח, ולבדוק האם חלה טעות ברישום כתובת הדואר, והאם נמצאשם עותק מההזמנה.

5

אמצעי התשלום

5.1

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראיהפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

5.2

ניתן גם לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר וזאת בשיחהטלפונית עם החברה.

6

פרטיות

6.1

הפרטים האישיים שמסר וימסור הלקוח בעת ביצוע הזמנותיו, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרובמאגרהמידע שלהחברה, שמטעמה לא תעביר את פרטי הלקוח לאף גורם אחר.

6.2

החברה משקיעה משאבים רבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר המכירות ולפגיעהאפשרית בפרטיות המשתמשים.יחד עם זאת, לא ניתן להבטיחתקינות תקשורת באופן מוחלט.לפיכך, מצהיר הלקוח בזאת כי לא תהיהלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

7

אספקת המוצרים

7.1

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם למועדים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.2

זמן אספקתהמוצר מצוין בפרטיםהנוספים של כל מוצר ומוצר.

8

מחירים ותשלומים

8.1

החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, בתוספת דמי טיפול והוצאות המשלוח, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר, ולאחר שיתקבל אישור חברת כרטיס האשראי יפעל הספק בהליכי אספקת המוצר ללקוח.

8.2

המחירים המופיעים במכירות כוללים מע"מ בשיעור 16% אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

9

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

האפשרות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה בכפיפות לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ובכפיפות למדיניות העסק של המוכר.
אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם כל שימוש.


לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך אצל הספק, עלייך להחזיר את המוצר למשרדי החברה בדואר או באופן עצמאי, לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (ללא דמי המשלוח), ובניכוי הוצאות החברה כדין אם היו כאלו.

במידה והוחלף בשנית כל מוצר שנשלח (אשר התבצעה טעות בהזמנה שלא באחריות החברה) יחויב הלקוח במשלוח גם אם נשלח במשלוח הראשוני בחינם, יחויב הלקוח בדמי משלוח, במשלוח חוזר. (משלוח חינם הינו חד פעמי).

במידה ולא התקבל המוצר, ביטול הזכייה ייעשה בהודעהבדואר אלקטרוני או בפקס/מכתב וזאת בליווי הודעה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה.

לאחר קבלת המוצר, ביטולהקניה ייעשה אך ורק בהודעה בכתבבליווי הודעה טלפונית למשרדי החברה כמופיע בחשבונית ו/או תעודת המשלוח, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

10

אחריות

10.1

השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

10.2

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע מאסטר ספורט ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

10.3

החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות ,ולאבטח את אתרהמכירות ואת רמת השירות בו,יחד עם זאת,החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלאהפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים,קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, ספקיה , ו/או מי מטעמה.

11

דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והשרון בלבד.

12

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות והשרות של החברה בימים א ´-ה´ בין השעות 09:00-16:00 בטלפון 03-6812626 וכן באמצעות הדואר האלקטרוני bigbrands10@gmail.com או בכתב לכבוד "ביג ברנדס" ת.ד 148 חולון מיקוד 58100.

הנעלה / ביגוד ספורט / אופנת ספורט / מחשבים / מקלדות / מצלמות רשת 
onenet web apps